AEEA3312

Islam Di Timur Tengah

 

Pensyarah

Prof. Madya Dr. Redzuan OthmanSoalan Tutorial Sesi 1998/1999 

 1. Bincangkan Pengaruh pemikiran politik dan Islam Jamal Al-Din Al-Afghani ke atas Perkembangan politik umat Islam Timur Tengah.

 2. Bincangkan reaksi yang ditunujukkan dan penentangan yang dilakukan oleh umat Islam Turki terhadap dasar sekular Ataturk.

 3. Bincangkan kejayaan dan keterbatasan usaha-usaha Necmettin Erbarkan dalam perjuangan politik bagi mengembalikan Turki sebagai sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan Islam.

 4. Huraikan sejauhmana faktor ketiadaan pemimpin yang berwibawa seperti Hasan Al-Banna merupakan faktor terpenting yang menyebabkan Ikhwan al-muslimin gagal merebut kuasa politik Mesir pada tahun 1948-1954.

 5. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kebangkitan Islam di mesir pada tahun 1970-an dan 1980-an.

 6. Huraikan peranan yang dimainkan oleh Ayatollah Khomeini dalam revolusi Islam tahun 1979.

 7. Bincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Republik Islam Iran dan bagaimana kepimpinan ulama negara tersebut berjaya menghadapi cabaran tersebut.

 8. Huraikan peranan Hamas dalam perjuangan membantuk sebuah negara Palestine merdeka.

 9. Huraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh gerakan Islam Sudan dalam usaha mendapatkan kuasa politik negara tersebut

 10. Bincangkan penglibatan Ikhwan al-Muslimin Syria dalam perjuangan menantang dominasi puak Nusayri dalam politik dan kepimpinan Syria.

 11. Bincangkan penglibatan Islam dalam politik di Algeria dan apakah tidak balas yang ditunjukkan terhadap penglibatan tersebut.