AEEA2317
Sejarah Timur Tengah Hingga Tahun 1919
 
Pensyarah
Prof. Madya Dr. Mohammad Redzuan Othman


Keterangan Kursus

Kursus ini bertujuan bagi mengkaji sejarah perkembangan, kegemilangan dan kemerosotan empayar Othmania di Timur Tengah. Walau bagaimanapun penumpuan lebih diberikan kepada perkembangan sejarah dari pertengahan abad ke 19 hingga berakhirnya perang dunia pertama. Fokus kursus ini adalah kepada perkara-perkara berikut

  1. Pembentukan dan perkembangan empayar Othmania
  2. Kemerosotan yang dialami oleh empayar Othmania dan proses pembaratan yang dilakukan
  3. Iran dibawah dinasti Qajar dan peranan ulamak dalam politik Iran
  4. Sejarah Mesir daripada Muhammad Ali dan Pendudukan Inggeris 1882 serta perkembangan nasionalisme
  5. Kebangkitan gerakan nasionalisme arab
  6. Gerakan pembangunan Islam (Islam Revivalism) di Timur Tengah pada abad ke 18 dan ke 19
  7. Perang Dunia pertama dan kesannya ke atas perkembangan politik di Timur Tengah


 


BALIK