AEEA2316
Sejarah Filipina Hingga Abad Ke 20
Pensyarah
Prof. Madya Dr. Aruna Gopinath


Keterangan Kursus
 
 
 

Kursus ini akan membincangkan perkembangan sejarah Filipina menerusi 3 tahap masa bagi menghasilkan perspektif yang menyeluruh. Tahap masa yang dimaksudkan ialah;
  1. Filipina pada zaman prakolonial
  2. Filipina pada zaman Kolonial
  3. Filipina dalam pengisian kemerdekaan hinggalah ke zaman pimpinan Presiden Qurazon Aquino


 
 
 
 


BALIK