AEEA2314
Sejarah Rusia Dari Abad Ke 14-20
Pensyarah
Encik Zulkarnain Abdul Rahman


Keterangan Kursus
 
 
  Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan kepada para pelajar tentantg perkembangan sejarah Russia dari zaman pemerintahan keivan pada abad ke10 sehinggalah pembentukan Kesatuan Soviet atau ussr secara rasmi pada 1922


 
 
 
 
 
BALIK