AEEA2313
Sejarah Hubungan Antarabangsa (1880-1970)
Pensyarah
Prof. Dr. K. S. Nathan


Keterangan Kursus
 
 
 
  kursus ini akan meninjau seratus dua puluh tahun hubungan antarabangsa, iaiatu dari tahun 1850 hingga 1970. Perbincangan akan merangkumi perkara dan topik yang berikut: peranan "Concert of Europe" dalam mempertahankan kestabilan Eropah, Kemunculan negarabangsa Moden Itali dan jerman, sistem perikatan Bismarck, Imperilisme Barat selepas 1870, meletusnya perang dunia pertama dan kedua, peranan Liga bangsa, serta perkembangan selepas tamatnya perang Dunia kedua, iaitu konsep dan amalan Perang Dingin di eropah dan Asia sehingga pengumuman Nixon pada 1969


 
 
 
 
BALIK