AEEA2312

Sejarah Amerika Syarikat Moden

Pensyarah

Puan Shakila Parween Yakub

 Keterangan Kursus
 
 
 
Kursus ini mengkaji pembentukan keperibadaian Amerika pada abad ke 20. Penekanan akan diberikan kepada dasar dalam dan luar negeri Amerika.

 
 
 
 
 

BALIK