AEEA2310
Pengajian Arkeologi I
Pensyarah
Prof. Madya Dr. Leong Sau Heng


Keterangan Kursus
  Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori dan kaedah arkeologi. Selain itu kursus ini juga akan membinbcangkan beberapa pentafsiran arkeologi (dan permasalahannya) yang pernah dibuat terhadap tapak-tapak terpilih dari zaman Prasejarah dan Proto Sejarah Malaysia dan Asia tenggara


BALIK