AEEA2309
Sejarah Asia Selatan
Pensyarah
Encik Sivachandralingam Sundara Raja
Encik Azharuddin M. Dali


Keterangan Kursus
  kurusu ini akan mengesan perkembangan sejarah politik Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh dan sri Langka) dengan tumpuan khas kepada Benua Kecil India mulai abad ke 19 sehingga pertengahan abad ke 20


 
BALIK