AEEA2308
Sistem Politik Dan Perdagangan Zaman Awal Di Asia Tenggara
Pensyarah
Puan Salina Haji Zainol


Keterangan Kursus
  kursus ini akan meniliti isu penting yang wujud dari segi politik dan ekonomi/ Perdagangan di Tanah Besar dan kepulauan Asia tenggara semenjak zaman awal hingga akhir abad ke-17. Perkara yang akan dibinccangkan termasuk kebangkitan dan perkembnagan sistem negeri dan perajaan dalam tempoh di bawah pengaruh Hinddhu Buddha seperti di Angkor, Srivijaya dan Majapahit dan kemudian, setelah kedatangan agama Islam di Melaka, Mataram, Acheh dan Makasar. Perhatian juga ditumpukan kepada perlabagai corak perdagangan ekonomi tempatan dan sistem perdagangan sebelum dan selepas kedatangan orang asing khususnya Portugis, belanda dan inggeris.


 
BALIK