AEEA2305
Sejarah Ekonomi Malaysia
 
Pensyarah
Prof. Madya Dr. Loh Wei Ling
Encik Sivachandralingam SundrarajaSoalan-Soalan Tutorial Sesi 1997/1998
 
 
1. Ulaskan dalam dua halaman artikel D.K. Bassett.

2. Bincangkan bagaimana perdagangan negeri-negeri Melayu mempengaruhi perkembangan perdagangan enterpot Negeri-Negeri selat pada pertengahan kedua abad ke-18 dan awal abad ke-19.

3. Bincangkan perkembangan pertanian dagang/ tanaman komersial di negeri-negeri Melayu pada abadke-19.

4. Ulaskan dalam dua halaman R.N. Jackson, Bab 4-5.

5. Sejauhmanakah Inggeris mengamalkan dasar ekonomi bebas dalam perusahaan perlombongan bijih timah?

6. Apakah tujuan-tujuan ekonomi dan politik dalam dasar imperialisme British di negeri-negeri Melayu pada abad ke –19?

7. Ulaskan dalam dua halaman Allen & Donnithorne, Bab V1.

8. Apakah sumbangan tanaman getah  dalam pembentukan ekonomi eksport Tanah Melayu?

9. Bincangkan dasar ekonomi British keatas kaum tani dengan merujuk kepada tanaman padi dan tanaman getah.

10. Ulaskan dalam dua halaman Courtenay, Bab 3.

11. Dasar perdagangan british yang digelarkan “ Imperial preference” menandakan penamat kepada zaman perdagangan bebas. Bincangkan.

12. Perkembangan sistem pengangkutan telah menyumbangkan kepada ekonomi duaan  ( “dual economy” ). Adakah anda bersetuju?
 

 
 
 
 
 
 


BALIK