AEEA2305

Sejarah Ekonomi Malaysia

Pensyarah

Prof. Madya Dr. Loh Wei Ling

Encik Sivachandralingam SundrarajaKeterangan Kursus
 
Kursus ini mengkaji perkembangan Sejarah ekonomi Malaysia dari abad ke16 sehingga pertengahan abad ke 20.

 
 

BALIK