AEEA2304
Gerakan Penentangan Dan Protes Di Malaysia
Pensyarah
Prof.  Dr. Abdullah Zakaria Ghazali


Keterangan Kursus
 
  Kursus ini membincangkan beberapa aspek mengenai gerakan penentangan dan protes yang berlaku di Malaysia dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Dlam perbincanag tersebut tumpuan akan diberikan ke atas faktor yang mencetuskan gerakan dan protes, kepimpinan, matlamat, tektik dan perjuangan serta kesudahannya.


BALIK