AEEA2303
Politik, Perdagangan Dan Diplomasi Di Negeri-negeri Melayu 1700-1800
 
Pensyarah
Prof. Dato' Dr. Khoo Kay Kim
Ahmad Kamal AriffinSenarai Cadangan Bahan Bacaan
 
 
Pengarang
Tajuk Buku
 
 
 
 
 
 
 
 
BALIK