AEEA2303
Politik, Perdagangan Dan Diplomasi Di Negeri-negeri Melayu 1700-1800
Pensyarah
Prof. Dato' Dr. Khoo Kay Kim
Ahmad Kamal Ariffin


Keterangan Kursus
  Dalam kursus ini penuntut akan diperkenalkan kepada perkembangan-perkembangan di Semenanjung Tanah Melayu selepas pebunuhan Sultan Mahmud (Jophor) yang membawa kepada keretakan Kerajaan Melaka-Johor. Zaman ini menyaksikan kemunculan kerajaan-kerajaan baru (Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan dan Selangor). Pada zaman ini Belanda masih berada di Melaka dan hubungannya dengan negeri-negeri Melayu yang berhampirantertumpu kepada percubaannya untuk membolot perdagangan Timah. Mulai pertengahan abad ke-17, saudagar-saudagar Inggeris mula memberi perhatian kepada selat Melaka dan ini mengakibatkan penentapannya di Pulau Pinang yang memberi kesan pentingb kepada pola perdagangan negeri-negeri Melayu. Persaingan diantara dua kuasa politik ini juga akan dibincangkan serta perbcubaan beberapa negeri Melayu untuk mempergunakan pemngaruh British bagi menampan kawalan Belandan ke atasa perdagangan negeri-negeri Melayu.


 
BALIK