AEEA2101
Kaedah Dan Pemikiran Sejarah
Pensyarah
Prof. Madya Dr. Adnan Haji Nawang
Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali
Prof. Madya Dr.Mohd. Redzuan OthmanKeterangan Kursus
 
 
  Kursus ini bertujuan untuk membimbing dan membantu penuntut yang dikehendaki menyenggalarakan Latihan Ilmiah. Selain menjelaskan kaedah menulis pelbagai aspek sejarah (politik, Ekonomi, sosial dan sebagainya) penuntut akan diperkenalkan kepada pemikiran tentang pensejarahan, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan fakta, penyebaban, tafsiran, prasangka, keobjektifan, penggunaan sumber, dokumen dan sebagainyapenuntut juga kan didedahkan kepada pelbagai pengaruh dan aliran pemikiran yang telah memberi kesan kepada pengkajian, penulisan dan konseptualisasi sejarah. Aspek-aspek teknikal dalam penulisan seperti nota kaki, bibliografi dan sebagainya akan turut dikuliahkan.


 
BALIK