AEEA1104
Sejarah Tamadun Di Eropah
 
Pensyarah
Prof. Madya Dr. Loh Wei Leng
En. Sivachandralingam Sundara Raja
 Soalan-Soalan Peperiksaan