AEEA1102

Sejarah Asia Tenggara Abad Pertama-Abad 15

 

Pensyarah


Prof. Dr. Lee Kam Heng
Prof. Dr. Leong Sau Heng
Prof. Madya Dr. ArunaKeterangan Kursus
 
 
Kursus ini membincangkan kebangkitan dan perkembangan tamadun dalam konteks sejarah Asia pada zaman awal sehingga abad ke-15. ia dibahagikan kepada tiga bahagian yang merangkumi Asia Timur seperti China, India dan Asia Barat