AEEA1101

Sejarah Malaysia

 

Pensyarah

Prof. Datuk Dr. Mohd. Yusuff Hashim

Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali

Prof. Madya Dr. Adnan Haji Nawang

Prof. Madya Dr. Muhammad Abu Bakar

 Soalan-Soalan Tutorial Sesi 1996/1997
 
Tajuk tutorial

1. Keagungan kerajaan melaka pada abad ke 15 dan awal abad kerana peranannya sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Bincangkan.

2. Bincangkan perubahan-perubahan utama yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu pada abad ke-17 dan ke-18.

3. Bincangkan persaingan diantara negeri-negeri melayu dengan kuasa barat pada kurun ke-18.
4. Penglibatan kuasa barat dalam halehwal tempatan pada kurun ke-19 mencetuskan tindakbalas pribumi malaysia.

5. Bincangkan keadaan perak, selangor dan Negeri Sembilan menjelang campurtangan British pada tahun 1874.

6. Bincangkan perkembangan pentadbiran kolonial British di Tanah Melayu daru 1900-1941.

7. Tanah Melayu mengalami perkembangan ekonomi yang pesat diantara 1900-1941.

8. Huraikan perkembangan sistem pendidikan di zaman British.

9. Bincangkan perkembangan kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu pada zaman tersebut.

10. Perihalkan pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

11. Perkembangan politik selepas Perang Dunia Kedua mempengaruhi perjuangan kemerdekaan di Tanah Melayu. Bincangkan.

12. Apakah bentuk dasar luar Tanah Melayu dari 1957-1963.