AEEA1101

Sejarah Malaysia

 

Pensyarah

Prof. Datuk Dr. Mohd. Yusuff Hashim

Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali

Prof. Madya Dr. Adnan Haji Nawang

Prof. Madya Dr. Muhammad Abu Bakar

 Keterangan Kursus
 
 
Kursus ini adalah suatu tinjauan terhadap perkembangan sejarah Malaysia dari pengasasan kesultanan Melayu Melaka hingga pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Dengan menggunakan tema-tema tertentu aspek Sejarah malaysia ini mencakupi politik, ekonomi dan sosial.