Encik Zulkarnain Abdul RahmanMuqaddimah
 
 
 Hasil Penulisan

Zulkarnain Abdul Rahman. Gaya hidup pesara pesara polis di Muar, Johor : suatu kajian sosiologi persaraan. 1988.[HN700.6 1987/88 ZULAR]

Zulkarnain Abdul Rahman. Gaya hidup pesara-pesara polis di Muar, Johor: suatu kajian sosiologi persaraan. 1987.[HN700.6 A81987/88 ZULAR]