Prof. Dato' Dr. Mohd. Yusoff HashimMuqaddimah
 
 
 Hasil Penulisan Dan Penglibatan
Penulisan ini didapati daripada data perpustakaan Universiti Malaya.

Mohd. Yusoff Hashim. Kesultanan Melayu Melaka: kajian beberapa aspek tentang Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dalam sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Mohd. Yusoff Hashim. The Malay sultanate of Malacca: a study of various aspects of Malacca in the 15th and 16th centuries in Malaysian history. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992. p Mohd. Yusoff Hashim. Pensejarahan Melayu: kajian tentang tradisi sejarah Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Persejarahan Melayu Nusantara: kajian mengenai sumber, penghayatan, masaalah dan tafsiran naskah-naskah terpilih sejarah Johor. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1988. p Mohd. Yusoff Hashim. Persejarahan Melayu nusantara: kajian mengenai sumber, penghayatan, masalah dan tafsiran naskhah-naskhah terpilih Sejarah Melayu. Siri penyelidikan TP. Kuala Lumpur: Teks Publishing, 1988.

Mohd. Yusoff Hashim. Riwayat Trengganu Dar'ul-iman: kajian dan analisa teks mengenai tradisi persejarahan Melayu Trengganu 1881-1936. 1984.

Mohd. Yusoff Hashim. Sejarah Melayu (Edisi Shellabear): satu pembicaraan kritis dari pelbagai bidang. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1978.

Mohd. Yusoff Hashim. Syaer Sultan Maulana: suatu penelitian kritis sebagai hasil pensejarahan Melayu tradisional. 1975.

Mohd. Yusoff Hashim. Syair Sultan Maulana: suatu penelitian krisis tentang hasil pensejarahan Melayu tradisional. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1980.

Mohd. Yusoff Hashim. Terengganu Darul Iman: tradisi persejarahan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Mohd. Yusoff Hashim. Tradisi persejarahan Pahang Darul Makmur 1800-1930. Petaling Jaya: Tempo Publishing, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Tun Perak: dalam sejarah dan dinamisme ketamadunan bangsa. Siri syarahan Tun Perak; 1. Batu Berendam, Melaka: Institut Kajian Patriotisme Malaysia , 1996.

Mohd. Yusoff Hashim. Kesultanan Melayu Melaka: kajian beberapa aspek tentang Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dalam sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Mohd. Yusoff Hashim. The Malay sultanate of Malacca: a study of various aspects of Malacca in the 15th and 16th centuries in Malaysian history. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Pensejarahan Melayu: kajian tentang tradisi sejarah Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Persejarahan Melayu Nusantara: kajian mengenai sumber, penghayatan, masaalah dan tafsiran naskah-naskah terpilih sejarah Johor. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1988.

Mohd. Yusoff Hashim. Persejarahan Melayu nusantara: kajian mengenai sumber, penghayatan, masalah dan tafsiran naskhah-naskhah terpilih Sejarah Melayu. Siri penyelidikan TP. Kuala Lumpur: Teks Publishing, 1988.

Mohd. Yusoff Hashim. Riwayat Trengganu Dar'ul-iman: kajian dan analisa teks mengenai tradisi persejarahan Melayu Trengganu 1881-1936. 1984.

Mohd. Yusoff Hashim. Sejarah Melayu (Edisi Shellabear): satu pembicaraan kritis dari pelbagai bidang. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1978.

Mohd. Yusoff Hashim. Syaer Sultan Maulana: suatu penelitian kritis sebagai hasil pensejarahan Melayu tradisional. 1975.

Mohd. Yusoff Hashim. Syair Sultan Maulana: suatu penelitian krisis tentang hasil pensejarahan Melayu tradisional. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1980.

Mohd. Yusoff Hashim. Terengganu Darul Iman: tradisi persejarahan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Mohd. Yusoff Hashim. Tradisi persejarahan Pahang Darul Makmur 1800-1930. Petaling Jaya: Tempo Publishing, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Tun Perak: dalam sejarah dan dinamisme ketamadunan bangsa. Siri syarahan Tun Perak; 1. Batu Berendam, Melaka: Institut Kajian Patriotisme Malaysia , 1996.