Puan Shakila Parween YacobMuqaddimah
 
 
 Hasil Penulisan
Penulisan ini didapati daripada data perpustakaan Universiti Malaya.

Shakila Yacob. Penggunaan Internet dalam penyebaran ilmu sejarah di masa kini dan alaf baru. 1998.

Hole, Frank. Arkeologi prasejarah: satu pengenalan ringkas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.[GH 740 hol]

Shakila Yacob. A guidebook to history resources on the internet. Petaling Jaya: Prentice Hall, 1998.[d16.255 c65shay]