Puan Salina Haji ZainolMuqaddimah
 
 
 Hasil Penulisan

Islam dan cabaran era baru. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1994.[bp163 isl]

Salina Haji Zainol. Hubungan perdagangan antara Aceh, Sumatera Timur dan Pulau Pinang, 1819-1871. 1995.[hf3808 m4 salz]