Prof. Madya Dr. Ramlah AdamMuqaddimah
 
 
 Hasil Penulisan
Penulisan ini didapati daripada data perpustakaan Universiti Malaya.

Ramlah Adam. Biografi politik dalam konteks patriotisme dan nasionalisme Malaysia. 1995.

Ramlah Adam. Dato' Onn Jaafar. 1986.

Ramlah Adam. Ekonomi masyarakat Melayu 1951-1955: RIDA, satu analisis pembentukan dasar ekonomi Melayu sebelum Merdeka. 1995.

Ramlah Adam. Ishak Haji Mohamed: satu analisis terhadap ketokohannya dalam politik Malaysia. 1994.

Ramlah Adam. Kebangsaan Melayu: interpretasi Dr. Burhanuddin Helmi sebagai ahli Parlimen, 1959-1963. 1997.

Ramlah Adam. Kepentingan Selangor di dalam gerakan orang Melayu menentang Malayan Union 1946-48 = (The importance of Selangor in Malay movement against the Malayan Union). 1989.

Ramlah Adam. Kepimpinan Melayu 1945-1957. 1996.

Ramlah Adam. Kongres kebangsaan Melayu: suatu penentangan kepada kehilangan kuasa politik Melayu di dalam kemerdekaan 1957 = (National Malay Congress: a challenge to the lost of Malay political power in 1957). 1989.

Ramlah Adam. The national language and Malaysian politics in 1960s: a discussion on its implementation. 1996.

Ramlah Adam. Peranan pengaruh luat (tokoh dan akhbar) dalam gerakan nasionalisme Brunei. 1996.

Ramlah Adam. Politik Melayu dan bukan Melayu di ambang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, 1953-1955: satu perpecahan. 1998.

Ramlah Adam. Sistem pendidikan pada zaman Abdullah Munshi: satu kajian teks. 1997.

Ramlah Adam. Tokoh-tokoh Maktab Melayu Melaka. 1991.

Ramlah Adam. Warta Negara: its role as an agent of communication in the Malay society, 1946. 1996.

Ramlah Adam. Za`ba dan "Kesah peperangan di Tanah Malai": satu perbincangan. 1995.

Ramlah Adam. Ahmad Boestamam: satu biografi politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.

Ramlah Adam. Budi ditabur menyokong nusa: biografi politik Dato' Ibrahim Abdullah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, [1998].

Ramlah Adam. Burhanuddin al-Helmy: suatu kemelut politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.

Ramlah Adam. Dato' Onn Ja'afar: pengasas kemerdekaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Ramlah Adam. Dato' Onn Ja'afar: pengasas kemerdekaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.

Ramlah Adam. Dato Onn Jaafar: peranannya di dalam politik dan pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1895-1962. Kuala Lumpur: Gateway Publishing House, 1987.

Ramlah Adam. Dato Onn Jaafar: peranannya di dalam politik dan pentadbiran Tanah Melayu 1930-1962. 1988.

Ramlah Adam. Dr. Burhanuddin al-Helmy: kajian mengenai kegiatannya dalam PKMM 1946-1948. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1993.

Ramlah Adam. Kemelut politik Semenanjung Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1998.

Ramlah Adam. Maktab Melayu Melaka, 1900-1922. 1972.

Ramlah Adam. Maktab Melayu Melaka 1900-1922. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Ramlah Adam. Pelita Malaya and the radical Malay politics during the Malay nationalism movement in 1945-1948: a discussion. 1996.

Ramlah Adam. Pengkajian biografi Tanah Melayu: dengan rujukan khas kepada biografi Datuk Onn Jaafar. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 1984.

Ramlah Adam. Sumbanganmu dikenang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.

Ramlah Adam. UMNO 1945-1951. 1976.

Ramlah Adam. UMNO: organisasi dan kegiatan 1945-1951. Kuala Lumpur: Mohd. Nawi Book Store, 1978.

Ramlah Adam. Warta Negara: its role as an agent of communication in the Malay society, 1946-. 1996.