Prof. Madya Dr. Mohamad Abu BakarMuqaddimah

Hasil Penulisan

Historia : essays in commemoration of the 25th anniversary of the Department of History, University of Malaya = Esei-esei memperingati ulangtahun ke-25 Jabatan Sejarah, Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1984.

Ulama Terengganu: suatu sorotan. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Jawatankuasa Koleksi Terengganu, 1991.

Machiavelli, Niccolo, 1469-1527. Penguasa: surat seorang negarawan kepada pemimpin republik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Machiavelli, Niccolo, 1469-1527. Penguasa: surat seorang negarawan kepada pemimpin republik. Cet. ke-3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

Mohd. Abu Bakar. The escalation of konfrontasi (June-September 1964): Malaysia's response to Indonesia's Confrontation policy in the aftermath of the abortive Tokyo Summit. 1978.

Mohd. Abu Bakar. The escalation of konfrontasi, June-September 1964: Malaysia's response to Indonesia's contfrontation policy in the aftermath of the abortive Tokyo Summit. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, University Malaya, 1978.

Mohd. Abu Bakar. The exalation of konfrontasi [June-September 1964]: Malaysia's response to Indonesia's confrontation policy in the aftermath of the abortive Tokyo Summit. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 1979.

Mohd. Abu Bakar. Ide kemajuan barat mengikut perspektif Islam. 1988.

Mohd. Abu Bakar. Mahasiswa menggugat: suatu analisa dan peninjauan dari dalam terhadap kegiatan mahasiswa-mahasiswa negeri ini. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1973.

Mohd. Abu Bakar. Penghayatan sebuah ideal: suatu tafsiran tentang Islam semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

Mohd. Abu Bakar. Potret masa: persaingan ideologi dan pemulihan tradisi. Petaling Jaya: Gateway Publishing House, 1994.

Muhammad Abu Bakar. Haji Wan Abdul Latif dan pengajian pondok di Jertih. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Jawatankuasa Koleksi Terengganu, 1991.

Muhammad Abu Bakar. Haji Wan Abdullah bin Wan Mohd. Amin (Tok Sheikh Duyung). 1987.

Muhammad Abu Bakar. Sejarah dan kebangkitan ulama Terengganu. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Jawatankuasa Koleksi Terengganu, 1991.

Muhammad Abu Bakar. Syed Yusof Ali al-Zawawi Mufti Terengganu, 1952-1975. 1991.

Muhammad Abu Bakar. Tok guru Haji Abas. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Jawatankuasa Koleksi Terengganu, 1991.