Prof. Dr. Abdullah Zakaria GhazaliMuqaddimah
 
 
 Hasil Penulisan
Penulisan ini didapati daripada data perpustakaan Universiti Malaya.

Biografi tokoh pilihan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1997.

Historia : essays in commemoration of the 25th anniversary of the Department of History, University of Malaya = Esei-esei memperingati ulangtahun ke-25 Jabatan Sejarah, Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1984.

Johor: dahulu dan sekarang. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 1994.

Abdullah Zakaria Ghazali. Dato' Sagor: peranannya dalam gerakan menentang British di Perak 1874 - 1876. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 1993.

Abdullah Zakaria Ghazali. Istana dan politik Johor 1835-1885. Kuala Lumpur: Yayasan Penataran Ilmu, 1997.

Abdullah Zakaria Ghazali. Kebangkitan Trengganu 1928: satu perbicaraan mengenai beberapa tokoh dan peranan mereka.

Abdullah Zakaria Ghazali. Kedatangan dan perkembangan Islam di Malaysia: satu bibliografi. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1980.

Abdullah Zakaria Ghazali. Kekacauan dan kebangkitan Trengganu, 1921-1928. 1976.

Abdullah Zakaria Ghazali. Ngah Ibrahim: Orang Kaya Menteri Paduka Tuan. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 1993.

Abdullah Zakaria Ghazali. Pasir Salak: pusat gerakan menentang British di Perak. Ipoh: Yayasan Perak, 1997.

Abdullah Zakaria Ghazali. Pembunuhan J.W.W. Birch: suatu kajian tentang pembunuhnya. 1970-1980.

Abdullah Zakaria Ghazali. Pentadbiran tentera Jepun dan Thai di Terengganu 1942-1945. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1996.

Abdullah Zakaria Ghazali. Peristiwa Dinding 1878. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 1980.

Abdullah Zakaria Ghazali. Persaingan di antara keluarga Sultan dengan keluarga Temenggung di Johor 1835-1885. 1984.

Abdullah Zakaria Ghazali. Terengganu: tokoh pentadbiran dan perjuangan. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 1996.

Raja Chulan Raja Hamid, fl. 1756-1770. Misa Melayu. Kuala Lumpur: Yayasan Penataran Ilmu, 1994.

Abdul Malik Munip. Sukatan pelajaran pendidikan sejarah (KBSM): syllabus for history education (KBSM). 1987.

Abdullah Zakaria Ghazali. Adat penggantian dalam kesultanan Selangor 1766-1938 = (Succession customs on the Selangor Sultanate 1766-1938). 1989.

Abdullah Zakaria Ghazali. Belanda di Melaka, 1641-1795: satu tinjauan mengenai persaingan negeri Melayu dengan Belanda di Selat Melaka. 1996.

Abdullah Zakaria Ghazali. Dari tentangan ke perjuangan kemerdekaan: satu tinjauan mengenai penglibatan beberapa orang tokoh perak. 1989.

Abdullah Zakaria Ghazali. Dato' Maharajalela Pandak Lam: peranan dan sumbangan dalam gerakan menentang British di Perak, 1874-1876. 1995.

Abdullah Zakaria Ghazali. Gerakan penentangan terhadap kuasa barat di Melaka. 1996.

Abdullah Zakaria Ghazali. Gerakan tentangan terhadap British di Pahang, 1887-1895. 1994.

Abdullah Zakaria Ghazali. Insiden Pasir Salak: satu perbincangan mengenai perjuangan orang Melayu menentang kehadiran dan penglibatan British dalam pentadbiran Perak. 1979.

Abdullah Zakaria Ghazali. Kesultanan Johor, 1528-1885. 1994.

Abdullah Zakaria Ghazali. Konflik Klana-Bandar di Sungai Ujong, Negeri Sembilan, 1874. 1990.

Abdullah Zakaria Ghazali. Melayu, tanah dan protes: satu dimensi sejarah. 1995.

Abdullah Zakaria Ghazali. Orang Kaya Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim bin Long Jaafar, 1840-1895: satu kajian mengenai perjuangannya menentang British di Perak. 1992.

Abdullah Zakaria Ghazali. Pembinaan citra Za`ba: Muhammad bin Dato' Muda kepada Zainal Abidin bin Ahmad. 1995.

Abdullah Zakaria Ghazali. Penubuhan kerajaan Melayu baru di Malaysia pada kurun ke 18 (The creation of a new Malay government in Malaysia in the 18th century). 1987.

Abdullah Zakaria Ghazali. Peranan golongan bangsawan dalam gerakan anti British di Perak, 1874-75 (The role of elite in the anti British movements in Perak 1874-75). 1987.

Abdullah Zakaria Ghazali. Perang dan damai: politik Melayu abad ke 19 dengan rujukan khas kepada Perang Muar 1897-1880. 1991.

Abdullah Zakaria Ghazali. Sultan Abdullah Muhammad Shah II (Marhum Habibullah) 1874-1876, Perak. 1986.

Abdullah Zakaria Ghazali. Tanah Melayu kurun ke-18: kemunculan kerajaan Melayu baru. 1994.

Abdullah Zakaria Ghazali. Tunku Muhammad Saad bin Tunku Daud: pahlawan Melayu menentang Siam di Kedah, 1838-1839. 1996.