Selamat Datang Ke Halaman
Jabatan Sejarah
Fakulti Sastera Dan Sains Sosial
Universiti Malaya Kuala Lumpur

KETERANGAN

[Malay language only]

Lelaman Jabatan Sejarah ini adalah satu tugasan yang perlu disiapkan sebagai memenuhi keperluan kursus Ko-Kurikulum Web Mastering di Universiti Malaya.

Lelaman ini masih dalam pembinaan dan akan disediakan dalam dua tapak yang berasingan yang mengandungi dua versi iaitu dalam versi Bahasa Melayu dan bahasa English.

Lelaman ini disediakan oleh Madzani@Saidie Nusa. Walaupun Lelaman Peribadi boleh dihantar tetapi saya lebih suka untuk menyumbang kepada Jabatan Sejarah sebagaimana Jabatan terlalu banyak menyampai ilmu kepada saya. Untuk pengetahuan semua, Lelaman ini tidaklah sehebat lelaman orang lain dan begitu juga dengan lelaman peribadi saya. Tetapi memadai untuk saya meneruskan bidang ini dalam Jabatan Sejarah.

Untuk Pengetahuan Anda saya mengkhusus dalam bidang Sejarah dan bukannya dalam bidang Multi media atau Sains Komputer, segala tunjuk ajar daripada Web Master-web Master yang terdapat di internet amat saya hargai dan saya ucapkan terima kasih, juga kepada Encik Zahari Hamidon yang menjadi pensyarah saya. Kepada sesiapa yang saya terambil grafik dan image serta beberapa panduan mereka, minta dihalalkan, hal-hal lain adalah urusan saya dengan Allah swt.

Ucapan terima kasih kepada Encik Zahari Hamidon (pensyarah Web Mastering), Prof. Dr. Abdullah Zakaria Ghazali, En. Siva dan Puan Shakila yang banyak membantu dan mendorong membina Lelaman ini, Sufiah Sahar yang menaip semula beberapa maklumat kepada saya dan rakan-rakan planetall yang banyak membantu dalam mempromosikan lelaman ini, Terima Kasih.

Seterusnya lawatlah Lelaman saya di;

MADZANI HOMEPAGE

Wassalam

By;
Madzani@Saidie Nusa
Dinakan@rocketmail.com
msnunimal@rocketmail.com