Selamat Datang Ke Halaman
Jabatan Sejarah
Fakulti Sastera Dan Sains Sosial
Universiti Malaya Kuala Lumpur

Sekiranya bahagiannya adalah tidak sesuai, sebagai lumrah kepada manusia biasa. Dan saya amat erharap bahan yang dikemukakan ini hanya sebagai bahan rujukan 'kecil' sahaja dan saya tak izinkan untuk diambil bulat-bulat. Ini adalah kerana bahan yang ada disini adalah daya usaha orang lain. Kalau nak masukkan bahan anda dalam hompej ini hantarkan saja assignment ata tugasan anda kepada saya dengan menghantarnya melalui email di dinakan@hotmail.com dan berikan subjek 'Kertas Projek'.

Moga bahan yang disediakan ini memberi kemudahan kepada anda dan sebagai bahan rujukan.

Wassalam

Madzani Saidie Nusa

Bil:
Tajuk Kertas Kerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BALIK
Bahagian B