Make your own free website on Tripod.com
AEEA2302
Masyarakat Dan kebudayaan Melayu Abad Ke 15-17
Pensyarah
Prof. Dato' Dr. Mohd. Yusoff Hashim
Puan Salina Haji Zainol



Keterangan Kursus
  Kursus yang berorioentasikan ketamadunan ini membincangkan tradisi dan perubahan masyarakat rantau alam melayu merangkumi aspek politik dan pemerintahan, kebudayaan, kerpercayaan dan sosio-ekonomi.


 
BALIK