Make your own free website on Tripod.com
Senarai Bahan Bacaan
Jabatan Sejarah
Fakulti Sastera Dan Sains Sosial
Universiti Malaya Kuala Lumpur
 

 
Tahap Awal
Tahap Pertengahan
Tahap Akhir
 
Semester I
Semester II
Semester III
Semester IV
Semester V
Semester VI
AEEA1101 AEEA1103 AEEA2101 AEEA2305 AEEA3181 AEEA3280
AEEA1102 AEEA1104 AEEA2302 AEEA2306 AEEA3180 AEEA3303
AEEA2303 AEEA2307 AEEA3301 AEEA3304
AEEA2304 AEEA2311 AEEA3302 AEEA3307
AEEA2308 AEEA2312 AEEA3305 AEEA3308
AEEA2309 AEEA2313 AEEA3306 AEEA3309
AEEA2310 AEEA2314 AEEA3313 AEEA3311
AEEA2315 AEEA2318 AEEA3314 AEEA3312
AEEA2316 AEEA3315 AEEA3410
AEEA2317 AEEA3316
AEEA3317
AEEA3318
AEEA3319