Make your own free website on Tripod.com
 
Prof. Dato' Dr. Mohd. Yusoff HashimMuqaddimah
 
 
 Hasil Penulisan Dan Penglibatan
Penulisan ini didapati daripada data perpustakaan Universiti Malaya.

Mohd. Yusoff Hashim. Kesultanan Melayu Melaka: kajian beberapa aspek tentang Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dalam sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Mohd. Yusoff Hashim. The Malay sultanate of Malacca: a study of various aspects of Malacca in the 15th and 16th centuries in Malaysian history. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992. p Mohd. Yusoff Hashim. Pensejarahan Melayu: kajian tentang tradisi sejarah Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Persejarahan Melayu Nusantara: kajian mengenai sumber, penghayatan, masaalah dan tafsiran naskah-naskah terpilih sejarah Johor. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1988. p Mohd. Yusoff Hashim. Persejarahan Melayu nusantara: kajian mengenai sumber, penghayatan, masalah dan tafsiran naskhah-naskhah terpilih Sejarah Melayu. Siri penyelidikan TP. Kuala Lumpur: Teks Publishing, 1988.

Mohd. Yusoff Hashim. Riwayat Trengganu Dar'ul-iman: kajian dan analisa teks mengenai tradisi persejarahan Melayu Trengganu 1881-1936. 1984.

Mohd. Yusoff Hashim. Sejarah Melayu (Edisi Shellabear): satu pembicaraan kritis dari pelbagai bidang. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1978.

Mohd. Yusoff Hashim. Syaer Sultan Maulana: suatu penelitian kritis sebagai hasil pensejarahan Melayu tradisional. 1975.

Mohd. Yusoff Hashim. Syair Sultan Maulana: suatu penelitian krisis tentang hasil pensejarahan Melayu tradisional. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1980.

Mohd. Yusoff Hashim. Terengganu Darul Iman: tradisi persejarahan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Mohd. Yusoff Hashim. Tradisi persejarahan Pahang Darul Makmur 1800-1930. Petaling Jaya: Tempo Publishing, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Tun Perak: dalam sejarah dan dinamisme ketamadunan bangsa. Siri syarahan Tun Perak; 1. Batu Berendam, Melaka: Institut Kajian Patriotisme Malaysia , 1996.

Mohd. Yusoff Hashim. Kesultanan Melayu Melaka: kajian beberapa aspek tentang Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dalam sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Mohd. Yusoff Hashim. The Malay sultanate of Malacca: a study of various aspects of Malacca in the 15th and 16th centuries in Malaysian history. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Pensejarahan Melayu: kajian tentang tradisi sejarah Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Persejarahan Melayu Nusantara: kajian mengenai sumber, penghayatan, masaalah dan tafsiran naskah-naskah terpilih sejarah Johor. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1988.

Mohd. Yusoff Hashim. Persejarahan Melayu nusantara: kajian mengenai sumber, penghayatan, masalah dan tafsiran naskhah-naskhah terpilih Sejarah Melayu. Siri penyelidikan TP. Kuala Lumpur: Teks Publishing, 1988.

Mohd. Yusoff Hashim. Riwayat Trengganu Dar'ul-iman: kajian dan analisa teks mengenai tradisi persejarahan Melayu Trengganu 1881-1936. 1984.

Mohd. Yusoff Hashim. Sejarah Melayu (Edisi Shellabear): satu pembicaraan kritis dari pelbagai bidang. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1978.

Mohd. Yusoff Hashim. Syaer Sultan Maulana: suatu penelitian kritis sebagai hasil pensejarahan Melayu tradisional. 1975.

Mohd. Yusoff Hashim. Syair Sultan Maulana: suatu penelitian krisis tentang hasil pensejarahan Melayu tradisional. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1980.

Mohd. Yusoff Hashim. Terengganu Darul Iman: tradisi persejarahan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Mohd. Yusoff Hashim. Tradisi persejarahan Pahang Darul Makmur 1800-1930. Petaling Jaya: Tempo Publishing, 1992.

Mohd. Yusoff Hashim. Tun Perak: dalam sejarah dan dinamisme ketamadunan bangsa. Siri syarahan Tun Perak; 1. Batu Berendam, Melaka: Institut Kajian Patriotisme Malaysia , 1996.