Make your own free website on Tripod.com

Siva Chandralingam Sundara Raja
Nama Buku : Tamadun Eropah
Penulis : Sivachandralingam Sundara Raja
Penerbit : Fajar Bakti Sdn. Bhd. (1996)
Halaman : XXX Halaman
Harga : RMXX.XX (Harga Pasaran)
Sinopsis:

  Buku Tamadun Eropah menerangkan secara kronologi sejarah Eropah. Ia bermula dari Tamadun Yunani yang akhirnya tamadun ini berkembang menjadi sebuah kuasa dominan dunia. Ia turut perihalkan perubahan yang berlaku hingga ke Zaman Revolusi Peranchis yang menamatkan sistem feudalisme yang beratus-ratus tahun membayangi Eropah. Sebagai sebuah kuasa dominan, Eropah mengalami beberapa zaman penting seperti Zaman Gelap, Feudalisme, Perang Salib, Renaisans dan Reformasi, diikuti dengan Negara Bangsa, Revolusi Sains dan Revolusi Politik menerusi Revolusi Perancis. Secara keseluruhan, buku Tamadun Eropah memberi kemudahan kepada pembaca untuk menelaah gerak nadi dan jantung sebuah kuasa besar Eropah zaman lampau.