Make your own free website on Tripod.com

Siva Chandralingam Sundara Raja
Nama Buku : Tamadun Dunia
Penulis : Sivachandralingam Sundara Raja & Ayadurai Letchumanan
Penerbit : Fajar Bakti Sdn. Bhd. (1998)
Halaman : XXX Halaman
Harga : RMXX.XX (Harga Pasaran)
Sinopsis:

Tamadun Dunia merupakan buku ilmiah yang pertama dan julung-julung kali dihasilkan bagi memperkenalkan pembaca kepada perkembangan peradaban dunia dari tahun 5000 S.M. hingga 1800 M. Kandungan buku ini meliputi tujuh tamadun iaitu Mesopotamia, Mesir, Arab, India, China, Eropah dan Melayu. Bab-bab dalam buku ini merangkumi tema Manusia dan Masyarakat, Pemerintahan dan Pentadbiran, Ketahanan dan Pertahanan, Ekonomi, Pendidikan, Intelektual, Penjelajahan dan Penerokaan dan Kesenian.

Keistimewaan buku ini ialah ia memperkenalkan pembaca kepada zaman prasejarah, ciri-ciri masyarakat bertamadun, latar belakang perkembangan setiap tamadun dan perkembangan sesuatu tamadun secara perbandingan mengikut tema. Di akhir setiap bab disediakan soalan-soalan latihan dalam pelbagai bentuk seperti soalan perbincangan, analisis dan kajian bagi menguji pemahaman pembaca. Buku ini juga mengandungi timeline untuk memudahkan pembaca mengesan perkembangan peristiwa -peristiwa utama sesuatu tamadun mengikut kronologi dan juga mengetahui peristiwa dalam tamadun lain pada masa yang sama.

Buku ini ditujukan kepada calon-calon STPM, penuntut institusi pengajian tinggi dan orang ramai yang berminat untuk mengkaji Tamadun Dunia.