Make your own free website on Tripod.com

Latar Belakang Jabatan Sejarah Universiti Malaya


Universiti Malaya di Kuala Lumpur telah ditubuhkan pada 15 Januari 1959 dan memulakan sesi pertamanya pada 25 Mei 1959. Universiti Malaya telah dirasmikan oleh Tunku Abdul Rahman pada 18 Jun 1959. Universiti Kuala Lumpur dan Singa pura telah dipisahkan pada 1 Januari 1962 dan kampus utamanya dipanggil University of Singapore.