Make your own free website on Tripod.com

JABATAN SEJARAH

FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL

UNIVERSITI MALAYA

 

Berikut Adalah jadual Pengkhususan Major (60 Jam Kredit) dan Minor (30 Jam Kredit)

 

 

 Wajib

 Elektif
 Semester 1 (Awal)

 AEEA1101

AEEA1102

 
 Semester 2 (Awal)

 AEEA1103

AEEA1104

 
 Semester 1 (Pertengahan)  AEEA2101

 Pilih 2 Kursus dari Bahagian A dan 2 dari Bahagian B (Major)

 Pilih 1 Kursus dari Bahagian A dan 1 dari Bahagian B sama ada pada semester 1 atau 2 (Minor)

 Semester 2 (Pertengahan)  

 Pilih 2 Kursus dari Bahagian A dan 1 dari Bahagian B (Major)

 Semester 1 (Akhir)  AEEA3180 (Major)

 Pilih 2 Kursus dari Bahagian A dan 1 dari Bahagian B (Major)

Jika mengambil AEEA3381 pada semester 1 atau semester 2, Pilih 1 Kursus dari Bahagian A dan 1 dari Bahagian B pada semester 1 atau semester 2

 Semester 2 (Akhir)  AEEA3280 (Major)

 Pilih 2 Kursus dari Bahagian A dan 1 dari Bahagian B (Major)

Bagi pelajar yang tidak memilih AEEA3381 pada semester 1 atau semester 2, Pilih 1 Kursus dari Bahagian A dan 1 dari Bahagian B pada semester 1 atau semester 2. Satu kursus lagi boleh dipilih sama ada dari Bahagian A atau Bahagian B pada semester 1 atau 2.

 

 

BALIK